Katusekonstruktsioonide ja pööninguruumi ventileerimine

Katusekonstruktsioonide ventileerimine on väga oluline, sest see takistab kondensaadi tekkimist ning selle kaudu hallitusseente ja mikroorganismide arenemist.

Katusekonstruktsioonides on alati ühel või teisel põhjusel niiskust. Seda tekib hoone kasutamise käigus tekkiva veeauru difusiooni tõttu. Konstruktsiooni seespoolne niiskus tekib konvektsiooni tõttu. Niiskust kandub konstruktsioonidesse ka välisõhust. Ehitamisjärgselt konstruktsioonidesse jääva niiskuse põhjuseks on ehitusmaterjalid ise, puudulikud hoiutingimused ja kaitse. Liigniiskus annab soodsa pinnase seen- ja mikroorganismide arenemiseks.

Niiskuskahjustusi saab vältida konstruktsioonide abil, mis vastavad Soome ehitusseadustikule (RakMK-C2) ning vett ja niiskust puudutavale erijuhendile (RIL-107).

Eelnevalt nimetatud juhiste alusel ehitatud konstruktsioonide olulise osa moodustab alarõhuklapp. Alarõhuklapp ventileerib katusekonstruktsioone ja eemaldab tõhusalt niiskust. Alarõhuklapp sobib ka külma pööninguruumi ventileerimiseks. Alarõhuklapi töö põhineb tuulest tekkival õhurõhkude erinevusel. Toimiva ventileerimise tagamiseks peab kompenseeriv õhk saama takistamatult tuulutatavasse konstruktsiooni pääseda (nt räästaste alt).


VILPE ventilatsioonisüsteemid
Läbiviigud
Ventilatsioonitorud
Katuseventilaatorid
Ross tuulutustorud
Katuse tuulutusventiilid
Solar läbiviigud
Katuseluugid
Alarõhutuulutid
Korstna läbiviigu sari
Katusekaevud
Lamekatuse tarvikud
VILPE Silent Kitchen köögikubud
Ventilaatorite mootorite juhtimistehnoloogiad
Köögisaare mudelid ventilaatoriga
Seinamudelid katuseventilaatorile
Köögisaaremudelid katuseventilaatorile
Laemudelid katuseventilaatorile
Integreeritavad mudelid katuseventilaatorile
Tarvikud
KATEPAL
Bituumen katuseplaadid
Lamekatuse materjalid
ABS POLLARID JA TURVATOOTED
ABS Pollarid betoonpindadele
ABS Pollarid terasele
ABS Pollarid puidule
ABS Pollarid metallkatustele
Mitteläbistavad pollarid
Lahendused viilkatustele
Julgestussüsteemid
Isikukaitsevahendid
HALJAS-KATUSESÜSTEEMID NOPHADRAIN
Nophadrain ekstensiivsed haljaskatuse-süsteemid
Nophadrain intensiivsed haljaskatuse-süsteemid
Nophadrain katuseterrasside süsteem
Nophadrain parkimismajade süsteem
PELTITARVIKE
Katusekaevud
Pööratud katusekaevud
Parkla sõelad
Terrassi sõelad
Veesülitid
Pollarid
Katuse läbiviigud
Tööriistad
TOPWET – katuse äravoolud
TOPWET PVC-äärisega soojendusega horisontaalne äravool
TOPWET PVC-äärisega horisontaalne äravool
TOPWET PVC-äärisega soojendusega vertikaalne äravool
TOPWET PVC-äärisega vertikaalne äravool
TOPWET bituumenäärisega soojendusega horisontaalne äravool
TOPWET bituumenäärisega horisontaalne äravool
TOPWET bituumenäärisega soojendusega vertikaalne äravool
TOPWET bituumenäärisega vertikaalne äravool
VESISET – rõdude sisemine veeäravoolu torustik
SAFETY BULL mobiilne kukkumiskaitsevanker
Sertifikaadid