Katuseventilaatorid

VILPE® katuseventilaator on sundventilatsiooni väga tähtis osa ning samas ka Soome ehitusseadustikus (RakMK-D2) määratletud ventilatsioonisüsteemi komponent. VILPE® katuseventilaatorite abil saab korraldada kogu maja väljatõmbeventilatsiooni, kuid neid saab kasutada ka nt pesemisruumide niiske õhu väljutamiseks või ühendada otse köögi pliidi õhupuhastiga. Kui katuseventilaator on ühendatud õhupuhastiga, on müratase köögis sobivalt madal, sest katuseventilaator koos integreeritud mootoritega asub katusel. VILPE® katuseventilaatorid on tõendatult vaiksed ja tõhusad, mis omas osas tagab elamise hea hubasuse.

VILPE® katuseventilaatorite kuju välistab sademete pääsu ventilatsioonikanalisse ning suunab heitõhu voo ülespoole nii, et voolamistakistus on võimalikult väike.

VILPE® ECo katuseventilaatorites kasutatakse EC-tehnoloogial põhinevat ehk elektrooniliselt kommuteeritud ventilaatorit, millel on harjadeta alalisvoolumootor. Tänu mootori paremale kasutegurile ja optimeeritavale juhtimissüsteemile kulutab ECo katuseventilaator oluliselt vähem energiat kui vahelduvvoolumootoriga katuseventilaator E. ECo katuseventilaatorit saab juhtida sujuvalt 0–10 V pingeimpulsside abil ja selle saab ühendada automaatselt juhitava hoone tehnosüsteemiga, mis võimaldab seadme tööd juhtida kesküksuse kaudu.

Katuseventilaatorite voolutoide on tehtud nii, et eraldi hoolduslülitit vaja ei ole. Katuseventilaator on mõeldud pidevaks kasutamiseks. Katuseventilaator peaks pidevalt töötama kasvõi väikese võimsusega, et see talvel miinuskraadidega ära ei külmuks.

Katuseventilaatoritel on standardvarustuses integreeritud automaatselt lähtestuv ülekuumenemiskaitse. Katuseventilaatori võib ühendada elektrivõrku vaid vastavat kvalifikatsiooni omav elektrik. Tiiviku puhastamine ja kontroll on ainsad vajalikud hooldustoimingud. Mootoriruumi on lihtne avada ja hooldustööde ajaks voolu alt välja lülitada ning seda saab teha ilma eraldi tööriistadeta.

VILPE® katuseventilaatoreid on kolme tüüpi: P-seeria, S-seeria ja koonusseeria. Seeria tuleb valida vastavalt paigalduskohale.

Vt katuseventilaatorite täpseid maksimumvõimsusi lk 42. Täpsed võimsuste ja mõõtmete andmed on toodud VILPE® katuseventilaatorite ja väljapuhketorude tutvustuses.


P-seeria katuseventilaatorid

P-seeria katuseventilaatorid saab ühendada läbimõõduga 125, 160 ja 200 mm ventilatsioonikanalitega. Koos läbiviiguga saab need paigaldada peaaegu kõigile katusematerjalidele tavalisemate katusekallete juures (alla 50 kraadi). P-seeria katuseventilaator on isoleeritud ja 700 mm kõrge, mis vastab Soome ehitusseadustiku (RakMK-D2) nõuetele. Katuseventilaatori sisetoru on tsingitud terasplekist. Sisetoru on loodud nii, et ventilatsioonikanali saab paigaldada selle peale umbes 300 mm ulatuses. Vertikaalne paigaldamine on seepärast lihtne ka kitsastes pööninguruumides ning samas on tagatud võimalikult tugev konstruktsioon.

Sisetorus on lisaks kaelustihend, mis muudab toru ja ventilatsioonikanali ühenduskoha õhutihedaks. Katuseventilaatoril on kaitsekate, mis väldib sademete pääsu ventilatsioonikanalisse. Lisaks on kaasas kinnituskruvid. Eco 190P ja E190P katuseventilaatorite karkassitoru konstruktsioon sisaldab lisaks 400 mm pikkust mürasummutit. Sisetoru on neil toodetel aukudega plekist, mis on isoleeritud 50 mm mineraalvillaga.

P-seeria E-katuseventilaatoreid on neljas eri võimsusklassis ja Eco-ventilaatoreid üks. P-seeria katuseventilaatori paigaldamiseks on lisaks vaja vastavalt katusekattele valitavat katuse läbiviigukomplekti. Juuresolevalt on loetletud võimsusklassid ja öeldud, millise suurusega läbiviigukomplekt katuseventilaatoritele sobib. Kui kanal on 160 mm, soovitame pigem kasutada XL E220P katuseventilaatorit, et toru oleks kogu ulatuses korralikult isoleeritud.

Väiksem läbiviigukomplekt (0–160 mm)

E120P Katuseventilaator: kanali mõõt 125 mm, toru välisläbimõõt 160 mm

E190P Katuseventilaator: kanali mõõt 125 mm, toru välisläbimõõt 225 mm

ECo190P Katuseventilaator: kanali mõõt 125 mm, toru välisläbimõõt 225 mm

E220P Katuseventilaator: kanali mõõt 160 mm, toru välisläbimõõt 225 mm

XL läbiviigukomplekt (160–250 mm)

XL E220P katuseventilaatorid: kanali mõõt 160 mm, toru välisläbimõõt 300 mm

XL E250P katuseventilaator: kanali mõõt 200 mm, toru välisläbimõõt 300 mm

Standardvärvitoonid:

Eco 190 katuseventilaatoritel lisaks


S-seeria katuseventilaatorid

S-seeria katuseventilaatorite abil saab vana loomuliku ventilatsiooni lihtsalt sundventilatsiooniks muuta. S-seeria katuseventilaatori abil saab rajada ka korruselamu korteripõhise ventilatsiooni. S-seeria katuseventilaatorid saab ühendada läbimõõduga 125, 160 ja 200 mm ventilatsioonikanalitega.

S-seeria katuseventilaatori saab paigaldada otse toru otsa või siis nelinurkse S-seeria paigalduskomplekti abil paigaldada mürasummuti või katusele ehitatud muu kasti peale, mille kinnitusaluseks võib olla plekk, ruberoid või muu sirge pind. Kast peab olema vähemalt selle peale tuleva paigalduskomplekti suurune. Sirgele pinnale paigaldamise korral saab S-seeria katuseventilaatori tihedaks S-seeria paigalduskomplekti äärikus oleva vibratsioonisummutuse tihendi abil.

S-seeria paigalduskomplektis on mittelekkivaks loodud kinnitusaugud koos kruvidega ning lisaks tsingitud terasplekist ühendustoru koos kaelustihendiga. Kaelustihend tagab, et ühendustoru ja kanali ühenduskoht on õhutihedad.

S-seeria E-katuseventilaatoreid on neljas eri võimsusklassis ja ECo-ventilaatoreid üks. Juuresolevalt on loetletud võimsusklassid ja öeldud, millise suurusega läbiviigukomplekt katuseventilaatoritele sobib.

S-seeria paigalduskomplekt 120: 250 x 250 mm

Katuseventilaator E120S: kanali mõõt 125 mm

S-seeria paigalduskomplekt 190: 300 x 300 mm

Katuseventilaator E190S: kanali mõõt 125 mm

Katuseventilaator Eco1905: kanali mõõt 125 mm

S-seeria paigalduskomplekt 220: 300 x 300 mm

Katuseventilaator E2205: kanali mõõt 160 mm

S-seeria paigalduskomplekt 250: 400 x 400 mm

Katuseventilaatorid E2505: kanali mõõt 200 mm

Standardvärvitoonid:


Radoonieemaldus

Eluasemete, töökohtade ja puurkaevuvee radoonisisaldus on Soomes maailma üks suuremaid. Kõrge radoonisisalduse põhjusteks on geoloogilised ja klimaatilised eripärad ning ehitustehnoloogia. Radoon tekib maakoores oleva uraani lagunemisel. Ligikaudu pool soomlastele mõjuvast kiirgusest pärineb toaõhus leiduvast radoonist. Radoon põhjustab Soomes umbes 300 kopsuvähi juhtumit aastas. Kõige tõhusamalt saab mõjuvat keskmist kiirgusdoosi vähendada piirates siseruumide õhu radoonisisaldust. Sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi nõuete kohaselt tuleb uus elamu projekteerida ja ehitada nii, et radoonisisaldus ei ületa 200 Bq/m3. Lisaks on Soome sisekliima klassifikatsiooni 2000 kohaselt klassides S1 ja S2 piiriks 100 Bq/m3 ja klassis S3 on piir 200 Bq/m3.

Allikas: STUK Kiirguskaitsekeskus www.stuk.fi ja Sisäilmayhdistys Ry.

VILPE® pakub sõltuvalt objektist erinevaid võimalusi radooni kõrvaldamiseks.

Mittetuulduva pinnasele toetuva põrandakonstruktsiooni radoonieemalduseks soovitatakse radooniventilaatorite abil tehtavat sundventileerimist. Radooni sundventileerimise puhul ühendatakse katusele paigaldatud radooniventilaator põrandast pööninguruumi juhitud plasttoruga. Põrandakonstruktsiooni all olevad kogumiskanalid (drenaažitorud) on omakorda kanalisatsioonitoru abil kokku ühendatud.

Ventileeritava põrandaaluse ruumi puhul soovitatakse kasutada radooniventilaatori abil teostatud sundventileerimist, mida on tõhustatud Rossi ventileerimistoruga. Radooni sundventileerimise puhul ühendatakse katusele paigaldatud radooniventilaator põrandast pööninguruumi juhitud plasttoruga ning lisaks paigaldatakse maja põrandakonstruktsiooni õhu sissetõmbetorudeks Rossi ventileerimistorud.. Ventileeritava põrandaaluse ruumi radoonieemalduse saab teha ka loomulikul tõmbel põhinevana. Sellisel juhul paigaldatakse radooniventilaatori asemel katusele isoleeritud ja kaitsekattega ventileerimistoru.


Ökokäimla ventileerimine

Ökokäimla ventileerimist saab tõhustada ventilaatoriga, mis juhul on tuulutus oluliselt tõhusam kui loomuliku ventileerimise korral.

ECo-seerias sobivad ECo110 mudelid radooni eemaldamiseks ja ökokäimla ventileerimiseks.

Nende puhul juhitakse mootori pöörlemiskiirust pingega 0–10 volti sujuvalt potentsiomeetri abil, mis asub katuseventilaatori kaitsekattes paiknevas ühenduskarbis. Reguleerimine tehakse paigaldamise käigus ruumides läbi viidud mõõtmiste alusel.


Radoonieemaldus Eco110P katuseventilaatori abil

P-seeria ECo110 katuseventilaatorid sobivad ka väikeelamute radoonieemalduseks ja ökokäimla ventileerimiseks. Ventilaator on 700 mm kõrge ja läbimõõduga 110 mm sisetoru on polüpropeenplastist. Mootori pöörlemiskiirust reguleeritakse pingega 0–10 volti sujuvalt potentsiomeetri abil, mis asub katuseventilaatori kaitsekattes paiknevas ühenduskarbis. Reguleerimine tehakse paigaldamise käigus ruumides läbi viidud mõõtmiste alusel. Tuleohutuseeskirjade tõttu ei sobi radooniventilaator eluruumide tavapärase ventilatsiooni rajamiseks.

Radoonieemalduseks on peale P-seeria Eco110 ventilaatori lisaks vaja ka katusekattega sobivat katuse läbiviiku.

Standardvärvitoonid:


Radoonieemaldus ECo110S ventilaatoriga

S-seeria ECo110 ventilaatoreid kasutatakse väikeelamute radoonieemalduseks. Neid kasutatakse peamiselt kohtades, kus on vaja loomulik äratõmme muuta sundventilatsiooniks. ECo110S ventilaator asendab vana loomuliku ventilatsiooni juures kasutatud ventileerimistoru kaitsekatet. ECo110S ventilaator sobib ka ökokäimla ventileerimiseks. Ventilaatori kanali läbimõõt on 160 mm, mis tähendab, et selle saab paigaldada isoleeritud 110 mm ventileerimistoru peale või muu läbimõõduga 160 mm toru peale. Ventilaatoriga saab ühendada ka 110 mm adapteri, mis juhul saab selle paigaldada läbimõõduga 110 mm toru otsa.

Mootori pöörlemiskiirust reguleeritakse pingega 0–10 volti sujuvalt potentsiomeetri abil, mis asub katuseventilaatori kaitsekattes paiknevas ühenduskarbis. Reguleerimine tehakse paigaldamise käigus ruumides läbi viidud mõõtmiste alusel.

Standardvärvitoonid:


Radoonieemaldus ECo110S ventilaatorite ja Rossi ventileerimistoru abil

Kasutades Eco110 ventilaatorit koos Rossi ventileerimistoruga saab maja põrandaaluses ruumis õhu paremini ringlema panna ja sellega ka radooni tõhusamalt katuse kaudu eemaldada. Rossi ventileerimistoru võib toimida ka üksinda tuulutades maja põrandaalust ruumi, kuid kõige tõhusama süsteemi saab, kui kasutada toru õhu sissetõmbeks ühe osana radoonieemaldussüsteemist.

Standardvärvitoonid:


Radooni väljutamine loomuliku ventilatsiooni teel ventileerimistoru abil

Ventileeritava põrandaaluse ruumi radoonieemalduse saab teha ka loomulikul tõmbel töötava ventileerimistoru abil. Selleks sobib tavaline läbimõõduga 110 mm isoleeritud kanalisatsioonitoru, mis juhitakse põrandaalusest ruumist pööningule ja ühendatakse katusel kaitsekatte ja isolatsiooniga 110 mm ventileerimistoruga. Loomulikul tõmbel põhinevat süsteemi saab vajaduse korral täiendada ventilaatoriga, sest S-seeria Eco110 ventilaator sobib muutmata moel sama ventileerimistoruga ning P-seeria Eco110 ventilaator sama katuse läbiviiguga.

Lisaks isoleeritud ventileerimistorule 110 läheb vaja VILPE® kaitsekatet 160 ja kattele vastavat läbiviigukomplekti.

Standardvärvitoonid:


Radooni väljutamine loomuliku ventilatsiooni teel ventileerimistoru abil

Ventileeritava põrandaaluse ruumi radoonieemalduse saab teha ka loomulikul tõmbel töötava ventileerimistoru abil. Selleks sobib tavaline läbimõõduga 110 mm isoleeritud kanalisatsioonitoru, mis juhitakse põrandaalusest ruumist pööningule ja ühendatakse katusel kaitsekatte ja isolatsiooniga 110 mm ventileerimistoruga. Loomulikul tõmbel põhinevat süsteemi saab vajaduse korral täiendada ventilaatoriga, sest S-seeria Eco110 ventilaator sobib muutmata moel sama ventileerimistoruga ning P-seeria Eco110 ventilaator sama katuse läbiviiguga.

Lisaks isoleeritud ventileerimistorule 110 läheb vaja VILPE® kaitsekatet 160 ja kattele vastavat läbiviigukomplekti.

Standardvärvitoonid:


VILPE® katuseventilaatorite kiirvalimine

Katuseventilaatorite kiirvalimine eluaseme ventileerimiseks

Soome ehitusseadustiku hoonete siseõhku ja ventilatsiooni käsitleva osa D2 kohaselt tuleb eluruumide ventilatsioon arvestada selliselt, et siseõhk tervikuna vahetuks iga kahe tunni tagant. Õhuvahetuse koefitsient on sellisel juhul vähemalt 0,5 x 1 h. Katuseventilaatorite abil eemaldatav õhk asendatakse klappide kaudu tuleva puhta õhuga erinevates ruumides.

Üldreegliks võib lugeda, et 120–150 m2 majas on torustiku rõhukadu 100 pascalit. Kiire ja täpne võimalus rõhukao arvutamiseks on korrutada jooksvad meetrid viie pascaliga (meetrite hulka arvatakse ka nt torustiku lõppseadmed ja nurgad).

m2 max suurus

KatuseventilaatorKanal50 Pa100 Pa150 Pa
E120125 mm220 m2180 m2135 m2
E190 koos mürasummutiga125 mm270 m2230 m2180 m2
E220160 mm410 m2360 m2300 m2
E250XL200 mm650 m2520 m2480 m2
ECO190125 mm360 m2340 m2310 m2

Ehitusseadustiku osale D2 vastava ventilatsiooni saavutamiseks peab katuseventilaator töötama võimsusega 70%.

Torustiku rõhukadu pascalites sõltub erinevatest teguritest nagu nt toru pikkus, toru läbimõõt, pöörangute arv ja liik ning õhu liikumiskiirus.

Katuseventilaatori valimine pliidi õhupuhasti jaoks

Soome ehitusseadustiku hoonete sisekliimat ja ventilatsiooni käsitleva osa D2 alusel peab pliidi õhupuhasti väljatõmme olema 25 dm3/s (25 liitrit sekundis).

Ehitusseadustiku osa D2/C1 kohaselt võib köögi müratase olla 33 dB ning ka tõhustatult ei või see ületada 43 dB.

Pliidi õhupuhasti (ja kanalite) rõhukao arvutamiseks saab täpsed andmed õhupuhasti valmistajalt.

Tavaline üldreegel on, et õhupuhasti rõhukadu on u 30 pascalit ja lisaks on kanalite rõhukadu 5 pascalit jooksva meetri kohta.

KatuseventilaatorKanal50 Pa100 Pa
E120125 mm75 l/s60 l/sseinamudel
E190 koos mürasummutiga125 mm95 l/s80 l/sseinamudel, suurem
E220160 mm140 l/s120 l/sseinamudel / köögisaare mudel
E250 XL200 mm190 l/s180 l/sköögisaare mudel XL
Eco190125 mm128 l/s120 l/sseinamudel, suurem

Tabeli väärtused on arvutatud ventilaatori võimsusega 70%.

Kui vajadus on antud m3/h, on arvutusviis nt 120 mm katuseventilaatorile rõhukaoga 50 pascalit:

75 liitrit/s x 3,6 = 270 m3 / h.

Tabelis toodud väärtused on ligikaudsed.

VILPE ventilatsioonisüsteemid
Läbiviigud
Ventilatsioonitorud
Katuseventilaatorid
Ross tuulutustorud
Katuse tuulutusventiilid
Solar läbiviigud
Katuseluugid
Alarõhutuulutid
Korstna läbiviigu sari
Katusekaevud
Lamekatuse tarvikud
VILPE Silent Kitchen köögikubud
Ventilaatorite mootorite juhtimistehnoloogiad
Köögisaare mudelid ventilaatoriga
Seinamudelid katuseventilaatorile
Köögisaaremudelid katuseventilaatorile
Laemudelid katuseventilaatorile
Integreeritavad mudelid katuseventilaatorile
Tarvikud
KATEPAL
Bituumen katuseplaadid
Lamekatuse materjalid
ABS POLLARID JA TURVATOOTED
ABS Pollarid betoonpindadele
ABS Pollarid terasele
ABS Pollarid puidule
ABS Pollarid metallkatustele
Mitteläbistavad pollarid
Lahendused viilkatustele
Julgestussüsteemid
Isikukaitsevahendid
HALJAS-KATUSESÜSTEEMID NOPHADRAIN
Nophadrain ekstensiivsed haljaskatuse-süsteemid
Nophadrain intensiivsed haljaskatuse-süsteemid
Nophadrain katuseterrasside süsteem
Nophadrain parkimismajade süsteem
PELTITARVIKE
Katusekaevud
Pööratud katusekaevud
Parkla sõelad
Terrassi sõelad
Veesülitid
Pollarid
Katuse läbiviigud
Tööriistad
TOPWET – katuse äravoolud
TOPWET PVC-äärisega soojendusega horisontaalne äravool
TOPWET PVC-äärisega horisontaalne äravool
TOPWET PVC-äärisega soojendusega vertikaalne äravool
TOPWET PVC-äärisega vertikaalne äravool
TOPWET bituumenäärisega soojendusega horisontaalne äravool
TOPWET bituumenäärisega horisontaalne äravool
TOPWET bituumenäärisega soojendusega vertikaalne äravool
TOPWET bituumenäärisega vertikaalne äravool
VESISET – rõdude sisemine veeäravoolu torustik
SAFETY BULL mobiilne kukkumiskaitsevanker
Sertifikaadid