fbpx

Tasuta koolituspäev TalTech Tartus 16.02.2023 AVALIK RUUM LAMEKATUSEL

16. veebrurar 2023 10:00 – 18:00

KATUSEMAAILM OÜ KORRALDAB TÄIENDUSKOOLITUSE TEEMAL  EKSPLUATEERITAVAD JA HALJASKATUSED, AVALIK RUUM LAMEKATUSTEL, MIS TOIMUB 16.02.2023 TAL TECH TARTU AULAS (Puiestee 78, Tartu, ruum B105)

10.00-18.00

LEKTOR:

ALO KARU, volitatud ehitusinsener, tase 8

KOOLITUSE AJAKAVA:

10.00 – 11.45 Loeng
11.45 – 12.15 Lõunapaus
12.15 – 14.00 Loeng
14.00 – 14.15 Kohvipaus
14.15 – 16.00 Loeng
16.00 – 16.15 Kohvipaus
16.15 – 18.00 Loeng

Koolitusel käsitletavad teemad:

Võimalused ja lahendused – näited Põhjamaadest ja Kesk – Euroopast
Erinevate riikide katuselahendused.

 

I OSA – Autoliiklusega katused, katuseparklad, siseõued ja avalik ruum lamekatustel

10.00-11.45 Avalik ruum lamekatustel

 • Amos REX avalik ruum Helsinki kesklinnas kunstigalerii katusel (Endine Helsinki bussijaam). Mõned väiksemad Soome haljaskatused
 • Oslo Oopertiteater Merre suubuv avalik ruum teatri katusel
 • Pargiala kaubanduskeskuse katusel Rotterdam
 • Rotterdami raudteejaama ümbruse avalik ruum maa-aluse parkla katusel
 • Avalik ruum Rotterdami Mošee väljak maa-aluse parkla katusel
 • Mercedese keskuse ja muuseumi maa- aluse parkla katusele loodud avalik ruum Stuttgardis

 

11.45– 12.15  Lõunapaus

12.15 – 14.00 Avaliku ruumiga ühendatud sisehoovid

 • Näited Amsterdami Taurusavenue avenüült ja Amsterdami rannaalalt
 • Amsterdami AFAS-i elamuskeskus Leusden
 • Kerkrade Holland
 • Stuttgardi messikeskuse mitmetasandiline liigeldavate pindadega ja haljastusega
 • sisehoov katusel
 • Puhkeala büroohooneks ümber ehitatud endise tööstushoone katusel ehitamise ajal ja
 • valmiskujul Eindhoven
 • BMW keskus Münchenis, Teletorni avatud platvorm Stuttgardi teletornis, katused
 • Berliinis ja mujal

14.00-14.15   Kohvipaus

II OSA – Tehnilised lahendused

14.15-16.00 Tehniline osa

 • Mõnda haljaskatuste ja liigeldavate katuste põhimõttelistest lahendustest, kasutatavatest materjalidest, vajalikest kihtidest ja sõlmlahendustest
 • Osadel vaadeldavatest katustest on toodud näiteid ehitamise ajast ja/või on teada selle lahendused. Fotomaterjal nii ehitamisest kui valmiskujul
 • Koolitusel esitletakse rikkalikku fotomaterjali Soome, Norra, Hollandi ja Saksamaa katustelt, mis on pildistatud lektori ja tema kolleegide poolt ning saadud netiavarustest

16.00 – 16.15 Kohvipaus

16.15 – 18.00 Näiteid lahendustest, materjalidest ja detailidest

 • Ülevaade tehnilistest lahendustest annab viiteid ja kasulikku infot selliste katuste kavandamiseks ja projekteerimiseks
 • Sarnaseused ja erinevused Põhjamaades ja Kesk-Euroopa vastavates lahendustes
 • Samas hoiatatakse ränkade vigade eest, mis võivad asjatundmatusest ja teadmatusest
 • tekkida
 • Tavapärase ülesehitusega ja pööratud katuste lahendused
 • Tutvustatakse vajalikke materjale ja kaitsekihte, sõlmlahendusi ja tooteid
 • Ekspluateeritavate katuse liigeldava pinnalahendused ja vajalikud kihid erinevatele
 • lahendustele
 • Dekoratiivne vedelplast, spetsiaalsetel alustel käidavad pinnad, kivisillutis, asfalt,
 • kiviplaadid, betoonipinnad
 • Piirded, turvavarustus ja äravoolusüsteemid
 • Haljaskatuse lahendused

 

KOOLITUSEL OSALENUD SAAVAD TUNNISTUSE 4,8 TPga

Registreerimine koolitustele e-maili aadressil: terje.haidak@taltech.ee