EKSPLUATEERITAVAD JA HALJASKATUSED AVALIK RUUM LAMEKATUSEL

24. november 10:00 – 17:00

EESTI EHITUSINSENERIDE LIIT KORRALDAB KOOSTÖÖS KATUSEMAAILM OÜga TÄIENDUSKOOLITUSE, EKSPLUATEERITAVAD JA HALJASKATUSED
AVALIK RUUM LAMEKATUSEL,

MIS TOIMUB 24.11.2022 HESTIA HOTEL EUROPA KONVERENTSISAALIS (Paadi tn 5, Tallinn)

10.00-17.00

LEKTOR:

ALO KARU, volitatud ehitusinsener, tase 8

KOOLITUSE AJAKAVA:

10.00 – 11.30 Loeng
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.15 Loeng
13.15 – 14.00 Buffet lõuna
14.00 – 15.30 Loeng
15.30 – 15.45 Kohvipaus
15.45 – 17.00 Loeng

Koolitusel käsitletavad teemad:

Võimalused ja lahendused – näited Põhjamaadest ja Kesk – Euroopast
Erinevate riikide katuselahendused.

Tehniline osa: Näiteid lahendustest, materjalidest ja detailidest

  • Ülevaade tehnilistest lahendustest annab viiteid ja kasulikku infot selliste katuste kavandamiseks ja projekteerimiseks.
  • Sarnasused ja erinevused Põhjamaades ja Kesk-Euroopa vastavates lahendustes.
  • Tavapärase ülesehitusega ja pööratud katuste lahendused.
  • Vajalikud materjalid, kaitsekihid, sõlmlahendused.
  • Ekspluateeritavate liigeldava katuse pinnalahendused ja vajalikud kihid erinevatele lahendustele.
  • Dekoratiivne vedelplast, spetsiaalsetel alustel käidavad pinnad, kivisillutis, asfalt, kiviplaadid, betoonipinnad.
  • Piirded, turvavarustus ja äravoolusüsteemid
  • Haljaskatuse lahendused
  • LISAKS: Hoiatused ränkade vigade eest, mis võivad asjatundmatusest ja teadmatusest tekkida ekspluateeritavate- ja haljaskatuste kavandamisel, planeerimisel, arhitektuursetes visioonides ja projekteerimisel.

KOOLITUSEL OSALENUD SAAVAD TUNNISTUSE 4,8 TPga

Koolituse osavõtutasu:

50 (+km) EUR
40 (+km) EUR 
(EEL, EKVÜ, EVKIS, EGÜ ja EVL liikmed)

Registreerimine koolitustele:

kuni  22.11.2022 (k.a.) läbi kodulehe või e-maili aadressil: info@ehitusinsener.ee

Arve tühistamine/osavõtutasu tagasimaksmine toimub, kui mitteosalemisest on teatatud hiljemalt 17.11.2022.

https://www.ehitusinsener.ee/event/ekspluateeritavad-ja-haljaskatusedavalik-ruum-lamekatusel/