Koolitus Tallinnas 8.11.2023 “Multifunktsionaalsed katused”

EESTI EHITUSINSENERIDE LIIT KORRALDAB KOOSTÖÖS KATUSEMAAILM OÜga

 

TÄIENDUSKOOLITUSE

 

MULTIFUNKTSIONAALSED KATUSED

PÄIKESEPANEELID (PV) JA PINDPAIGALDISED (PP) LAMEKATUSETARINDITELE

Võimalused ja lahendusednäited Eestist, Soomest ja  Euroopast

Koolitus toimub 08.11.2023

Tallinnas hotell Dzingel (Männiku tee 89) konverentsikeskuse B saalis  10.00-18.00

 

 

LEKTOR: ALO KARU

 

 

Koolitus on eelkõige suunatud arhitektidele, arendajatele ja kinnisvara omanikele, projekteerijatele ja ehitajatele ülevaate saamiseks, lamekatuse kasutusvõimalustest, koormatud katuse lahendustest,  võimalikest tehnilistest lahendustest päikesepaneelide paigalduseks lamekatusetarindile.

 

AJAKAVA:

 

10.00 – 12.00 Ülevaade päikesepaneelide paigaldusest lamekatustele Eestis;  võimalused ja lahendused ning vead nende kavandamisel, projekteerimisel ja  paigaldamisel
12.00 – 12.30 Lõunapaus*
12.30 – 14.00 Euroopas tehtud uuringud PV(päikesepaneelid) paigaldamisest ja nende mõjudest lamekatusele
14.00 – 14.15 Kohvipaus
14.15 – 16.00 PV paigaldusmeetodid
16.00 – 16.15 Kohvipaus
16.15 – 18.00 Ohualad, turvavartustus, kukkumiskaitse ja piirded PV koormatud katustel

 

*lõuna hotelli restoranis rikkalikus rootsi lauas  osaleja kulul  (hind 11 eurot)

 

Koolitusel käsitletavad teemad:

 

 • “Multifunktsionaalsed katused” ehk “katuste kasutusviisid” ülevaade katusepinna kasutusvõimalustest ja trendidest.
 • Ülevaade Eesti lamekatustest ja nendele PV paigaldamise võimalustest
 • Näiteid Eesti katusele paigaldatud päikesepaneelidest
 • Ränkadest vigadest, mis tehakse Eestis PV  katuse pinnale paigaldamisel

 

 • Rasked pindpaigaldised eeldavad hoone konstruktiivse osa auditit
 • Katuse inspekteerimine ja kestvuse jääkressursi hindamine enne PV paigaldust.
 • Missugustele katustele on võimalik paigaldada PV ja millistele tuleb need  paigaldada pollaritele

 

 • Tavapärased ainult hoolduskoormusele ettenähtud katused ei sobi PV koormamiseks
 • Koormatud lamekatused
 • Pindpaigaldised lamekatuse tarinditel
 • Kuidas projekteerida ja kavandada koormatud katuseid
 • Tavapärased hoolduskoormusele ette nähtud katused Soomes ja Saksamaal
 • Pindpaigaldistega katused Soomes , Saksamaal ja  Hollandis

 

 • Mida tuleks arvestada päikesepaneelide paigaldusel lamekatusetarindile
 • PV staatiliste ja dünaamiliste koormuste mõjud lamekatuse kihtidele ja kinnitusele
 • Tuulekoormused ja nende pikaajalised mõjud PV lamekatustele
 • PV mõjud hüdroisolatsioonile
 • PV mõjud lamekatuse tarindi soojustusele – vajalikud soojustusmaterjalide survetugevused.
 • PV mõjud katuse aurutõkkekihile

 

 • PV termodeformatsioonid, nihked, hõõrdumised ja nende mõjud katusele
 • Olemasolevate katuste sobivus/mittesobivus pindpaigaldistele
 • Vajalik katuse kestvus PV paneelide süsteemide paigaldamiseks ja kuidas seda saavutada.

 

 • Suure survetugevusega soojustusmaterjalide kasutamine PV koormatud katustel
 • Suure survetugevusega mineraalvillade ja EPS kasutamine
 • PIR, XPS ja vahtklaasist soojustusmaterjalid PV koormatud katustel

 

 • PV paneelide paigaldusmeetodid
 • PV paigaldus betoonalustarindiga lamekatusele
 • PV paigaldus kandva trapetsprofiilplekiga katustele
 • PV paigaldus puitkonstruktsioonidega katustele
 • Vajalikud kaitsekihid

 

 • PV -ga seotud sõlmlahendused ja läbiviigud lamekatusetarindist
 • Kaablite ja juhtmete paigaldus katuse pinnale PV lahendustes

 

 • PV liigeldavatel ja haljaskatustel
 • Haljaskatusele PV paneelide paigaldamise võimalused ja tehnilised lahendused

 

 • Turvavarustuse vajadus PV katustele
 • Rängad vead Eestis turvavarustuse projekteerimisel ja ehitamisel
 • Rängad vead Eestis PV planeerimisel lamekatustele ja ohualadega ja turvalisusega mittearvestamine

 

 • Turvavarustus kui tootjakeskne süsteemne lahendus.
 • Ohutsoonide määramine katusel enne PV kavandamist
 • Mõnda turvasüsteemidest
 • Turvavartustus
 • Kukkumiskaitse
 • Katuse piirded ja nende kasutamine PV koormatud katustel

 

Koolitusprogrammis kasutatud allikad:

Koolitusel käsitletakse põhjalikult Saksamaa   Aacheni Hoonekahjude uurimise ja ehitusfüüsika rakenduste instituudi uurimistööd: „ Päikesesüsteemid lamekatustel olemasolevatel hoonetel lõplik aruanne“ aprill 2016.

Lektorist: Alo Karu  on ehitusekspert hoone piirdetarindite alal, 26 aastase staažiga eriala spetsialist, kes on viimased 3 aastat tegelenud põhjalikumalt pindpaigaldiste ja päikesepaneelide (edaspidi PV) paigutuslahendustega lamekatustele (eesti keeles).

:

 

KOOLITUSEL OSALENUD SAAVAD TUNNISTUSE 8,2 TPga

 

 

NB! KOOLITUSEL OSALEMINE ON TASUTA:

                                   

Registreerimine koolitustele:

kuni  06.11.2023 (k.a.) läbi kodulehe või e-maili aadressil: info@ehitusinsener.ee

 

Koolitust toetavad:  OÜ Evari Ehitus ja OÜ Katusefirma