Koolitus Tartus 11.05.2023

Ekspluateeritavad ja haljaskatused.
Avalik ruum lamekatusel.
Võimalused ja tehnilised lahendused Erinevate riikide katuselahendused- näited Põhjamaadest ja Kesk – Euroopast.

Korraldavad AS Tari ja OÜ Katusemaailm.
Vajalik registreerimine: mail@tari.ee või telefonil 7866900 hiljemalt 5. mai 2023
Koolituse maksumus on 20 EUR (sisaldab käibemaksu).
Koolitus toimub Tartus 11. mail 2023 aadressil Võru 256 saalis
kl. 10.00 – 18.00 vahepeal lõuna ja kohvipausid.

 

Koolitus annab Ehitusinseneride Liidu ……. TÄIENDÕPPE PUNKTI
Koolituskava on hinnatud EELi kutsekomisjoni poolt. AINEPUNKTID TAOTLEMISEL.

Päevakava
10.00-11.45 Avalik ruum lamekatustel tehnilised lahendused
11.45-12.15 Lõunapaus
12.15-14.00 Avalik ruum lamekatustel ja sellega ühendatud sisehoovid
14.00-14.15 Kohvipaus
14.15-16.00 Tehniline osa
16.00-16.15 Kohvipaus
16.15-18.00 Näiteid lahendustest, materjalidest ja detailidest

Kokku 7 astronoomilist tundi koolitust ja 1 tund pause

 

Koolitus on eelkõige suunatud arhitektidele, arendajatele ja kinnisvara omanikele, samuti projekteerijatele, ehitajatele ja arhitektuuri ning maastikuarhitektuuri üliõpilastele ideelahendusteks ja ülevaate saamiseks võimalikest tehnilistest lahendustest lamekatustel ja vajalikest baasteadmistest.

 

Lektor:
Alo Karu ehitusekspert hoone piirdetarindite alal, ehitusinsener tase 8, 26 aastase staažiga eriala spetsialist, kes on viimased 10 aastat tegelenud põhjalikumalt ekspluateeritavate ja koormatud katustega.

 

Koolitusel käsitletakse:

 • Tehniline osa: Näiteid lahendustest, materjalidest ja detailidest
 • Ülevaade tehnilistest lahendustest annab viiteid ja kasulikku infot selliste katuste kavandamiseks ja projekteerimiseks.
 • Sarnasused ja erinevused Põhjamaades ja Kesk-Euroopa vastavates lahendustes.
 • Kuidas projekteerida ja planeerida Kesk-Euroopa lahendusi meie kliimaoludes (missugused täiendused on vajalikud ja millega tuleks arvestada).

 

Ekspluateeritavate katuste koormusklassid.

 • Koormusklass 1 kergliiklus.
 • Koormusklass 2 kergem autoliiklus
 • Koormusklass 3 raskem autoliiklus.

 

 

 • Tavapärase ülesehitusega ja pööratud katuste lahendused.
 • Ekspluateeritavates ja haljaskatustes kasutatavad soojustusmaterjalid, vajalikud
 • survetugevused erinevate koormusklasside puhul.
 • Ekspluateeritavate katuste hüdroisolatsioonilahendused.
 • Ühe-, kahe- ja kolmetasandilised äravoolusüsteemid ekspluateeritavates katustes.
 • Ekspluateeritavate ja haljaskatuse äravoolusüsteemid, äravoolulehtrid ja -rennid.
 • Liigeldavad pinnad: kivisillutis, asfalt, kiviplaadid, betoonipinnad, dekoratiivne
 • vedelplast, spetsiaalsetel alustel käidavad pinnad sh puit, komposiitmaterjalid, metall ja
 • Ekspluateeritavate katuse liigeldava pinna lahendused ja vajalikud kihid erinevatele katuse
 • ülesehitusele.
  Kaitsekihid, liugekihid ja juuretõkked ekspluateeritavates ja haljaskatustes.
 • Dreenivate kihtidega lahendused, dreeniva kihi valik vastavalt koormusele.
 • Ekspluateeritavate katuste sõlmlahendused, parapetid, liited vertikaalpindadega,
 • läbiviigud.
 • Sõlmlahendustele vajalikud kaitsekihid ja meetmed ekspluateeritavates ja haljaskatustes.
 • Piirded ja turvavarustus ekspluateeritavate katuste lahendustes.

Haljaskatuse lahendused

 • Ekstensiivsed-
 • Intensiivsed-
 • Massiivsed haljaskatuse lahendused.

 

LISAKS: Hoiatatakse ränkade vigade eest, mis võivad asjatundmatusest ja teadmatusest tekkida ekspluateeritavate- ja haljaskatuste kavandamisel, planeerimisel, arhitektuursetes visioonides ja projekteerimisel.

 

Tehniline osa näited reaalsetelt objektidelt

 • Mõnda haljaskatuste ja liigeldavate katuste põhimõttelistest lahendustest, kasutatavatest materjalidest, vajalikest kihtidest ja sõlmlahendustest.
 • Osadel vaadeldavatest katustest on toodud näiteid ehitamise ajast ja/või on teada selle lahendused. Fotomaterjal nii ehitamisest kui valmiskujul.
 • Koolitusel esitletakse rikkalikku fotomaterjali Soome, Norra, Hollandi ja Saksamaa katustelt, mis on pildistatud lektori ja tema kolleegide poolt ning saadud netiavarustest.

Kõikide objektid juurde esitatakse arvukad tehnilised kommentaarid katuse lahendustest, sõlmedest ja tarvikutest.

 

Avalik ruum lamekatusel näiteid objektidest Soomest, Norrast; Hollandist ja

Saksamaalt. Rikkalik fotomaterjal koos tehniliste lahenduste kirjeldusega.

 • Amos REX avalik ruum Helsinki kesklinnas kunstigalerii katusel (Endine Helsinki bussijaam). Mõned Soome ekspluateeritavad katused.
 • Oslo Oopertiteater Merre suubuv avalik ruum teatri katusel. Väiksem Oslo sisehoov katusel.
 • Pargiala kaubanduskeskuse katusel Rotterdam 80 000 m2
 • Rotterdami raudteejaama ümbruse avalik ruum maa-aluse parkla katusel
 • Avalik ruum Rotterdami Mošee väljak maa-aluse parkla katusel
 • Mercedese keskuse ja muuseumi maa- aluse parkla katusele loodud avalik ruum ja autoliiklusega alad Stuttgardis.

 

Avaliku ruumiga ühendatud sisehoovid büroohoonete maa- aluste parklate katustel

 • Näited Amsterdami Taurusavenue -lt ja Amsterdami rannaalalt
 • Amsterdami AFAS-i elamuskeskus Leusden
 • Tellissillutisega sisehoov äripindadega elamuarendusel Eindhovenis

 

Avaliku ruumiga ühendatud sisehoovid kortermajadel

 • Kerkrade Holland

 

Haljastusega tegevusalad sisehoovis maa-aluste parklate katusel

 • Stuttgardi messikeskuse mitmetasandiline käidavate pindadega ja haljastusega sisehoov katusel erinevatel aastatel 2008; 2018 ja 2023. Hea näide katusehaljastuse muutumisest ajas sh. hekid ja puud.

 

Hollandi ja Saksamaa liigeldavad, haljas ja dekoratiivkatused erinevates kohtades

 • Rotterdam haljaskatused arenduse sisehoovis.
 • Puhkeala büroohooneks ümber ehitatud endise tööstushoone katusel ehitamise ajal ja valmiskujul Eindhoven.
 • Amsterdami liigeldavad ja rohekatused.
 • BMW keskus Münchenis, Teletorni avatud platvorm Stuttgardis, katused Berliinis ja mujal.