Koolitused septembris Tallinnas ja Tartus: Multifunktsionaalsed katused 


Multifunktsionaalsed katused
Päikesepaneelid (PP) ja pindpaigaldised lamekatusetarinditele
Võimalused ja lahendused
näited Eestist, Soomest ja  Euroopast

KOOLITUS ON TASUTA

 

Koolitus toimub:
21.  septembril 2023 kell 10.00-18.00
TALLINNAS Männiku tee 89 hotell Dzingel konverentsikeskuses, saalis B
Vahepeal lõuna ja kohvipausid.
Lõuna kl 12.00 hotelli restoranis Rootsi lauas omal kulul.

28. septembril 2023 kell 10.00-18.00
TARTUS  Eesti Maaülikoolis, Kreutzwaldi 5 õppehoone auditooriumis.
Vahepeal lõuna ja kohvipausid.
Lõuna kl 12.00 omal kulul.

 

Koolitus annab Ehitusinseneride Liidu 9,3  TÄIENDÕPPE PUNKTI 

Koolituskava on hinnatud EELi kutsekomisjoni poolt.

 

Korraldab OÜ Katusemaailm
Vajalik registreerimine e-posti teel:
katusemaailm@katusemaailm.ee või info@katusemaailm.ee

Koolitus on eelkõige suunatud arhitektidele, arendajatele ja kinnisvara omanikele, projekteerijatele ja ehitajatele ülevaate saamiseks, lamekatuse kasutusvõimalustest, koormatud katuse lahendustest,  võimalikest tehnilistest lahendustest päikesepaneelide paigalduseks lamekatusetarindile.

Päevakava

10.00-12.00      Ülevaade päikesepaneelide paigaldusest lamekatustele Eestis;  võimalused ja    lahendused ning vead nende kavandamisel, projekteerimisel ja  paigaldamisel

12.00– 12.30    Lõunapaus

12.30 – 14.00   Euroopas tehtud uuringud PP paigaldamisest ja nende mõjudest lamekatusele

14.00-14.15     Kohvipaus

14.15-16.00     PP paigaldusmeetodid

16.00 – 16.15  Kohvipaus

16.15 – 18.00  Ohualad, turvavartustus, kukkumiskaitse ja piirded PP koormatud katustel.

Kokku 7 astronoomilist tundi koolitust ja 1 tund pause.

Lektor:

Lektoriks on kutsustud Alo Karu:  ehitusekspert hoone piirdetarindite alal, 26 aastase staažiga eriala spetsialist, kes on viimased 3 aastat tegelenud põhjalikumalt pindpaigaldiste ja päikesepaneelide (edaspidi PP) paigutuslahendustega lamekatustele (eesti keeles).

Koolitusel käsitletakse:

 • “Multifunktsionaalsed katused” ehk “katuste kasutusviisid” ülevaade katusepinna kasutusvõimalustest ja trendidest.
 • Ülevaade Eesti lamekatustest ja nendele PP paigaldamise võimalustest
 • Näiteid Eesti katusele paigaldatud päikesepaneelidest
 • Ränkadest vigadest, mis tehakse Eestis PP katuse pinnale paigaldamisel
 • Rasked pindpaigaldised eeldavad hoone konstruktiivse osa auditit
 • Katuse inspekteerimine ja kestvuse jääkressursi hindamine enne PP paigaldust.
 • Missugustele katustele on võimalik paigaldada PP ja millistele tuleb need paigaldada pollaritele
 • Tavapärased ainult hoolduskoormusele ettenähtud katused ei sobi PP koormamiseks
 • Koormatud lamekatused
 • Pindpaigaldised lamekatuse tarinditel
 • Kuidas projekteerida ja kavandada koormatud katuseid
 • Tavapärased hoolduskoormusele ette nähtud katused Soomes ja Saksamaal
 • Pindpaigaldistega katused Soomes ja Saksamaal
 • Mida tuleks arvestada päikesepaneelide paigaldusel lamekatusetarindile
 • PP staatiliste ja dünaamiliste koormuste mõjud lamekatuse kihtidele ja kinnitusele
 • Tuulekoormused ja nende pikaajalised mõjud PP lamekatustele
 • PP mõjud hüdroisolatsioonile
 • PP mõjud lamekatuse tarindi soojustusele – vajalikud soojustusmaterjalide survetugevused.
 • PP mõjud katuse aurutõkkekihile
 • PP termdeformatsioonid, nihked, hõõrdumised ja nende mõjud katusele
 • Olemasolevate katuste sobivus/mittesobivus pindpaigaldistele
 • Vajalik katuse kestvus PP paneelide süsteemide paigaldamiseks ja kuidas seda saavutada.
 • Suure survetugevusega soojustusmaterjalide kasutamine PP koormatud katustel
 • Suure survetugevusega mineraalvillade ja EPS kasutamine
 • PIR, XPS ja vahtklaasist soojustusmaterjalid PP koormatu katustel
 • PP paneelide paigaldusmeetodid
 • PP paigaldus betoonalustarindiga lamekatusele
 • PP paigaldus kandva trapetsprofiilplekiga katustele
 • PP paigaldus puitkonstruktsioonidega katustele
 • Vajalikud kaitsekihid
 • PP-ga seotud sõlmlahendused ja läbiviigud lamekatusetarindist
 • Kaablite ja juhtmete paigaldus katuse pinnale PP lahendustes
 • PP liigeldavatel ja haljaskatustel
 • Haljaskatusele PP paneelide paigaldamise võimalused ja tehnilised lahendused
 • Turvavarustuse vajadus PP katustele
 • Rängad vead Eestis turvavarustuse projekteerimisel ja ehitamisel
 • Rängad vead Eestis PP planeerimisel lamekatustele ja ohualadega ja turvalisusega mittearvestamine
 • Turvavarustus kui tootjakeskne süsteemne lahendus.
 • Ohutsoonide määramine katusel enne PP kavandamist
 • Mõnda turvasüsteemidest
 • Turvavartustus
 • Kukkumiskaitse
 • Katuse piirded ja nende kasutamine PP koormatud katustel

 

Näiteid Euroopast

Saksamaa   Aacheni Hoonekahjude uurimise ja ehitusfüüsika rakenduste instituudi uurimistööd: „ Päikesesüsteemid lamekatustel olemasolevatel hoonetel lõplik aruanne“ aprill 2016.