Tasuta koolituspäev messil Eesti Ehitab 2023 AVALIK RUUM LAMEKATUSEL

5. aprill 2023  12:00 – 17:00

OÜ KATUSEMAAILM JA OÜ EHITUSALA KORRALDAVAD KOOLITUSE TALLINNA EHITUSMESSIL EESTI EHITAB 2023 

Käsitletavad teemad:

  • Multifunktsionaalsed katused
  • Ülevaade katusepinna kasutusvõimalustest
  • Veepuhverdussüsteemid ja Bio-päikesesüsteemid
  • Päikesepaneelid ja pindpaigaldised lamekatusetarinditele
  • Võimalused ja lahendused – näited Eestist ja Euroopast

KOOLITUS ON TASUTA

Koolitus annab Ehitusinseneride Liidu 9,0 täiendõppe punkti.
Koolituskava on hinnatud EELi kutsekomisjoni poolt.

Asukoht: Tallinna ehitusmess Eesti Ehitab 05. 04. 2023 kl.12.00 – 17.00 A1 saalis, I korrus Vahepeal kohvipausid.

Vajalik registreerimine e-kirja teel katusemaailm@katusemaailm.ee või info@katusemaailm.ee

 

Koolitus on eelkõige suunatud arhitektidele, arendajatele ja kinnisvara omanikele, projekteerijatele ja ehitajatele ülevaate saamiseks, lamekatuse kasutusvõimalustest, vee akumulatsioonisüsteemide, äravoolu hajutamise süsteemidest, koormatud katuse lahendustest, võimalikest tehnilistest lahendustest päikesepaneelide paigalduseks lamekatusetarindile.

Lektorid:
Peter Karfonek Hollandi firma Nophadrain esindaja (inglise keeles).
Alo Karu ehitusekspert hoone piirdetarindite alal 26 aastase staažiga eriala spetsialist, kes on viimased 2 aastat tegelenud põhjalikumalt pindpaigaldiste ja päikesepaneelide (edaspidi PP) paigutuslahendustega lamekatustele (riigikeeles).

 

KOOLITUSE AJAKAVA:

 

12.00 – 14.00 Peter Karfonek
• “Multifunktsionaalsed katused” ehk “katuste kasutusviisid” ülevaade katusepinna kasutusvõimalustest ja trendidest,
• Nophadrain arendab ja toodab ühiskondlikke katusesüsteeme, mis võimaldavad paigaldada katustele jalakäijate ja sõidukite liiklemiseks haljas- ja sillutusalasid.
• Nophadraini katusesüsteemid võimaldavad vett puhverdavaid funktsioone ja haljastuse kombineerimist päikesepaneelidega.
• Osa ettekandest käsitleb „vee puhverdussüsteeme“ ja „bio-päikesesüsteeme“.
• Kokkuvõtteks arutleme, kuidas on võimalik ühitada multifunktsionaalseid katuseid arhitektuuriliste
väljakutsetega.

 

14-14.15 kohvipaus

 

14.15-17.00 Alo Karu

• Ülevaade Eesti lamekatustest ja nendele PP paigaldamise võimalustest
• Koormatud lamekatused
• Kuidas projekteerida ja kavandada koormatud katuseid
• Pindpaigaldised lamekatuse tarinditele
• Mida tuleks arvestada päikesepaneelide paigaldusel lamekatusetarindile
• PP paneelide paigaldusmeetodid
• PP-ga seotud sõlmlahendused ja läbiviigud lamekatusetarindist
Näiteid Euroopast
Aacheni Hoonekahjude uurimise ja ehitusfüüsika rakenduste instituudi uurimistööd:  “Päikesesüsteemid lamekatustel olemasolevatel hoonetel lõplik aruanne” aprill 2016.